Nieuws van Gijs – Opzicht


Opzichtrisico
wij vertellen je meer

Binnen de aansprakelijkheid voor bedrijven wordt er vaak gesproken over ‘opzicht’. We kennen de term maar tegelijkertijd is er vaak veel onduidelijkheid over.

Door een situatie te schetsen willen we de term opzicht meer verduidelijken.

Jan van Spijkeren van Bouwbedrijf van Spijkeren heeft ons onlangs laten weten dat hij tijdens het schuren van een houten vloer met een gehuurde schuurmachine te dicht langs een gestuukte muur is gegaan. Om een grotere schade aan de muur te voorkomen heeft hij door een snelle beweging ook nog een een diepe groef in de houten vloer achtergelaten.

Opzichtrisico

Om te weten of een schade onder opzicht valt moeten we eerst weten wat verzekeraars bedoelen met opzicht:

Schade aan spullen die je hebt geleend, gehuurd of in gebruik hebt

Heb je te maken met opzicht? Dan kan het uit verzekeringsoogpunt zijn dat de schade, vanwege een opzichtclausule, niet wordt vergoedt door de aansprakelijkheidsverzekering.

Opzichtclausule

Schade die je toebrengt aan spullen van een ander vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering. Maar als je zelf iets stuk maakt dat van jezelf is, dan is deze schade niet verzekerd. Je kan jezelf namelijk niet aansprakelijk stellen.

Verzekeraars hebben binnen de aansprakelijkheid de opzichtclausule toegepast. Dit houdt in dat:

Spullen die je leent, huurt, bewerkt en/of gebruikt worden gezien als spullen die van jou zijn

Maak je dus schade aan de spullen van een gehuurd, geleend iets of aan spullen die je bewerkt of gebruikt dan wordt dit gezien alsof je spullen stuk maakt die van jezelf zijn en valt daardoor niet onder de aansprakelijkheidsverzekering.

Andere manier verzekeren?

Het lijkt nu of er echt niets verzekerd kan worden. Je kan hierdoor ook snel een negatief beeld krijgen over verzekeren an sich. Gelukkig zijn er meerdere manieren om bepaalde risico’s wel te kunnen verzekeren.

Denk hierbij aan de pakketbezorgers welke spullen van een ander vervoeren en hierdoor ook onder opzicht vallen. Maar ook bepaalde items die je voor een ander in bewaring heb vallen onder opzicht. Deze twee voorbeelden zijn apart te verzekeren onder de goederentransportpolis (pakketbezorgers) en op de inventarispolis (zaken ter bewaring).

Jan van Spijkeren

Maar hoe zit het nu met de muur en vloer die zijn beschadigd tijdens werkzaamheden met een gehuurde schuurmachine?

De schade aan de muur is gelukkig verzekerd. De schade aan de vloer valt onder opzicht en is dus uitgesloten. Tenzij de verzekeraar hier een apart artikel voor heeft opgenomen in de voorwaarden. Lees daarom altijd de voorwaarden en clausules goed door. Wat betreft de schuurmachine. Deze heeft geen schade opgelopen en valt buiten alle schades. Mocht deze wel beschadigd zijn geraakt dan is dit niet verzekerd. Je gebruikt een gehuurd item, dit is een gevalletje opzicht en wordt gezien als jouw eigendom.

We hopen je iets meer duidelijkheid te hebben kunnen gegeven over wat opzicht inhoudt.

Lees altijd goed de clausules en voorwaarden die met jouw polis worden meegezonden.


Groet Gijs
info@riskselect.nl
085-7605656

"vergeet de voorwaarden en clausules niet"